Publication / 11 01 2022

The second chance of OKU


Другий шанс ОКУ

У грудні 2021 року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління» № 5572.

Від самого початку розробки законопроєкт № 5572 став центром гарячих дискусій як у юридичній спільноті, так і серед авторів та виконавців, адже запропоновані зміни матимуть значний вплив на порядок роботи організацій колективного управління майновими правами інтелектуальної власності (ОКУ) і виплату роялті твор­цям та виконавцям.

Наразі у сферах публічного виконання (зокрема в закладах громадського харчування, магазинах) та публічного сповіщення (на телебаченні, радіо, стримінгових сервісах тощо) недраматичних музичних творів є лише по одній акредитованій організації колективного управління. Законопроєкт № 5572 має, принаймні тимчасово, усунути їх монополію, надавши можливість й іншим організаціям колективного управління здійснювати добровільне колективне управління майновими правами правовласників у зазначених сферах.

Цей порядок діятиме, допоки Міністерство економіки України не відбере і не акредитує нові організації колективного управління та не затвердить нові тарифи, визначені цими новообраними організаціями. Водночас процедура визначення тарифів буде тепер здебільшого предметом узгодження між міністерством і зазначеними організаціями. Також існує ризик, що цей законопроєкт внесе певну невизначеність у відносини колективного управління, адже впровадження запропонованих положень на практиці може тривати роками. Водночас законопроєкт № 5572 є одним із важливих кроків, необхідних для перезавантаження неефективної системи колективного управління авторськими та суміжними правами у сфері публічного виконання.

Окрім цього, реалізація запропонованих проєктом закону змін сприятиме наближенню українського законодавства до європейських стандартів, а також імплементує положення Директиви Європейського парламенту і Ради 2014/26/ЄС «Про колективне управління авторським правом і суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори для онлайн‑використання на внутрішньому ринку» від 26 лютого 2014 року.

Наразі законопроєкт № 5572 чекає на підписання Президентом. Чекають і митці, автори та виконавці, які бажають отримати належні роялті та «безпіратський» музичний ринок України.


How can we help you?

Get in touch with us or learn more about the firm