Publication / 29 02 2024

Certificate of Authenticity: Is It Just a Piece of Paper or a Guarantee of Originality?


A Certificate of Authenticity for an Artwork: a Piece of Paper, or a Guarantee of the Work's Authenticity?

The authenticity is "the very soul of art," defining the art object's place on the art market and possibly even sealing the fate of its participants. The article underscores the importance of verifying the work's provenance and analyzes the role that the certificate of authenticity plays in this process. The author draws the conclusion that, in the absence of legal regulations of the field of certificates of authentic-ity, its presence is no guarantee of the work's status.

Справжність» (автентичність) є "душею" твору мистецтва

- Ganna Prokhorova

«Найдорожча картина у світі може бути підробкою?» Або «Єдиний автопортрет художника Вінсента ван Гога, який він написав під час психічного захворювання, виявився справжнім!» — Такі гучні заяви змушують задуматись про місце автентичності у мистецтві.

«Справжність» (автентичність) є «душею твору мистецтва», набором тих унікальних якостей, якими свідчить про себе твір, властивостей, що визначають його історичну та ринкову вартість, а також повʼязують цей обʼєкт із творчістю певного автора.

Вона є одним з елементів, який окреслює місце художнього обʼєкта на арт-ринку і навіть може вирішити долю експертів-мистецтвознавців, арт-дилерів, критиків, мистецьких фундацій, галерей та низки інших структур у сфері мистецтва.

Якісний провенанс твору мистецтва може істотно вплинути на його художню та культурну цінність

- Ganna Prokhorova

З питанням автентичності твору тісно повʼязаний і провенанс роботи: адже якісний провенанс твору мистецтва може істотно вплинути на художню та/або культурну цінність самого твору. Ця якість оцінюється за ступенем достовірності походження твору, контекстом його створення та подальшого існування, статусом колишніх власників і документації, що супроводжує твір мистецтва — сертифікати автентичності, документи, за якими відстежується історія передачі твору від власника до власника, висновки експертів, наукові дослідження тощо.

Кожен сертифікат повинен містити твердження: «Цим підтверджено, що вся інформація та наведені твердження є правдивими

- Ganna Prokhorova

Відомо, що деякі твори мистецтва супроводжуються сертифікатами автентичності від художника, від фундації (фонду) чи іншої інституції, що повʼязана із художником. Такий сертифікат зазвичай дає змогу власнику арт-обʼєкта переконатись у його автентичності та є важливим для подальшого розпорядження твором мистецтва. Разом з тим, обов'язок видавати цей документ при наданні права розпорядження арт-обʼєктом (продажу, даруванні, супроводженні на аукціон тощо) відсутнє в законодавстві майже всіх країн світу. Ба більше — немає і загальнонормативного юридичного визначення сертифікату автентичності. А відтак, з юридичної точки зору той чи той конкретний документ не є правоустановлюючим та не створює для особи, яка його видала, та особи, яка його отримала, правових наслідків.

Винятком є закон штату Каліфорнія у США «California Sale of Fine Prints Act» (The Farr Act), де сертифікат автентичності визначається як опис художнього обʼєкту, котрий арт-дилер має продати, обміняти або передати. Кожен сертифікат повинен містити твердження: «Цим підтверджено, що вся інформація та наведені твердження є правдивими». Згідно із вказаним законом, сертифікат автентичності має містити імʼя митця, опис техніки виконання твору, опис матеріалів та інші відомості.

Закон також визначає порядок видання сертифікату автентичності на твір, а недотримання вимог закону може призвести до цивільної відповідальності, включаючи компенсацію вартості твору та навіть відшкодування збитків.

Разом з тим, за відсутності законодавчого регулювання у переважній більшості країн учасники арт-ринку можуть самі визначити, яка інформація має бути представлена у сертифікаті автентичності.

Як визначається статус експерта? Іноді це залежить від уряду.

- Ganna Prokhorova

Так, наприклад, документ може містити дані про рік створення роботи, про матеріал, з якого створено арт-обʼєкт, зазначати жанр та авторську техніку, розмір полотна (для картин), короткий опис твору, підпис митця чи галериста, а також включати будь-які інші відомості, що дозволять якомога вичерпніше визначити автентичність твору.

Звичайно, якщо питання отримання сертифікату автентичності не є складним під час придбання творів сучасних митців, то для визначення «справжності» робіт авторів, які померли, отримання сертифікату автентичності набуває особливої актуальності.

Серед інших видів правового регулювання, у Нью-Йорку аукціонний дім чи художня галерея зобовʼязані засвідчити роботи, котрі вони продають, як автентичні шляхом сертифікації через консенсус експертів у конкретній галузі. Як визначається статус експерта? Іноді це залежить від уряду.

Твори мистецтва є одними з найпоширеніших «жертв» зловмисників, які здатні не лише повторити неперевершений стиль митця, але й підробити провенанс роботи

- Ganna Prokhorova

Наприклад, у Франції спадкоємців або представників художника визначають як законних автентифікаторів завдяки їхнім знанням про творчість художника. Вчені з науковими ступенями відомих наукових закладів, працівники аукціонних домів також можуть вважатись експертами.

Вочевидь, за відсутності законодавчого регулювання сертифікату автентичності його наявність щодо твору мистецтва ще не дає гарантій того, що перед вами оригінальна робота. Відомо, що твори мистецтва є одними з найпоширеніших «жертв» зловмисників, які здатні не лише повторити неперевершений стиль митця, але й підробити провенанс роботи та, власне, сам сертифікат автентичності на твір. Окрім цього, варто згадати про складність визначення автентичності і самими експертами: брак документальних відомостей про «життя» картини, брак відповідного технічного забезпечення та експертних кадрів не лише затягують та здорожчують процес визначення автентичності, але й призводять експертів до хибних висновків щодо унікальності твору. Через це відомі випадки, коли власники картин подавали позов проти окремих експертів та організацій, якими будо видано сертифікати автентичності. Наприклад, у США у справі Fertilla v. Knoedler Gallery, LLC позивач подав до суду на галерею, яка засвідчила справжність купленого позивачем твору, що згодом виявився підробкою. Також відомі випадки, коли позов був поданий за «анулювання» автентифікатором сертифікату, що знецінило вартість колекції позивача

Автентичність твору мистецтва може бути встановлена і шляхом офіційної мистецтвознавчої експертизи

- Ganna Prokhorova

В Україні, як і у багатьох, на жаль, інших державах, відсутнє регулювання надання сертифіката автентичності на твір, а також не затверджено його стандартну форму. З огляду на світову практику, за отриманням такого сертифікату можна звернутись безпосередньо до митця, галереї або аукціонного дому, де було придбано твір, до музеїв та галерей, які пропонують послуги щодо визначення автентичності твору, а також до окремих експертів-мистецтвознавців, які користуються авторитетом на українському або міжнародному арт-ринку. В окремих випадках автентичність твору мистецтва може бути встановлена і шляхом офіційної мистецтвознавчої експертизи.

Автори: Ганна Прохорова, Єлизавета Маркова


How can we help you?

Get in touch with us or learn more about the firm