Publication / 29 06 2021

Off the record


Off the record

Збір за приватне копіювання є дискусійною темою ще з часів його запровадження в Україні у 2003 році. Доволі складно врахувати інтереси всіх сторін: імпортерів, виробників обладнання та правовласників, від імені яких виступає уповноважена організація колективного управління (ОКУ).

Умовно такий збір можна назвати компенсацією правовласникам за потенційне незаконне відтворення та виконання їхніх творів користувачами обладнання та матеріальних носіїв у домашніх умовах з особистою метою. У поняття «відтворення» в Законі України «Про авторське право та суміжні права» закладено виготовлення одного або більше примірників твору, в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній, оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп’ютер.

Розглянемо такий аспект нарахування збору за приватне копіювання з власників обладнання, як технічна можливість останнього до відтворення.

Перелік обладнання, за імпорт якого стягується відрахування на користь ОКУ, визначено постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 року № 992. Зазначений перелік обладнання вже не відповідає реаліям, а справжню технічну можливість до відтворення за допомогою пристроїв можна визначити лише за допомогою експертного дослідження.

Для прикладу, багато телевізорів, що імпортуються в Україну відомими виробниками, захищено системою DRM (Digital Rights Management). Її спрямовано саме на захист авторських прав: телевізор під час запису трансляції мовлення не виготовляє повноцінний примірник твору, а лишень відтерміновує контент.  Такий контент зашифровано, його неможливо відтворити на будь-якому іншому пристрої.

Крім того, щонайменше один із найбільших виробників техніки взагалі на апаратному рівні відключає функцію запису для телевізорів, що постачаються в Україну.

Очевидно, що за виробництво та імпорт такого обладнання збір за приватне копіювання не повинен сплачуватись.

В Україні судова практика поки що йде протилежним шляхом, однак перспективи є. Імпортери техніки в судових справах починають наполягати на проведенні експертних досліджень, які вивчають функціональні можливості обладнання до відтворення.

Комплексне ж вирішення цієї проблеми потребує наближення законодавства України до європейського, адже в Директиві ЄС 2001/29/ЄС вказано на необхідність під час стягнення збору за приватне копіювання враховувати наявність в обладнанні технічних засобів захисту авторських прав.


How can we help you?

Get in touch with us or learn more about the firm